Sme tu s Vami od roku 1991

V rámci našich činností vykonávame výstavbu, montáž a rekonštrukcie investičných celkov najmä v energetickom, petrochemickom a chemickom, plynárenskom, papierenskom, potravinárskom priemysle a vodohospodárstve.

Poskytujeme komplexné služby vo výstavbe, montáži a rekonštrukcii počnúc ideovým návrhom, inžinierskou činnosťou, cez projekčné práce po samotnú realizáciu, odovzdanie a uvedenie diela do prevádzky, končiac kolaudáciou.

REvízie ● VÝroba ● MONTáže

Vo výstavbe, montáži a rekonštrukcii investičných celkov vystupujeme ako vyšší dodávateľ stavieb. Na tomto úseku máme vybudovaný stabilný tím pozostávajúcich zo skúsených vedúcich stavieb, zvarovacieho technológa, revíznych technikov, štátnych zváračov a zámočníkov – potrubárov. 

Realizujeme stavby v materiálnom prevedení tr. 11, tr. 12, tr. 15, tr. 17 , PE, PP do tlaku 32 MPa a IX. pracovného stupňa. Pružnosť vo výstavbe, montáži a rekonštrukcii investičných celkov je podporená vlastným materiálovo technickým zásobovaním, technickou prípravou stavieb ako aj vlastnou nákladnou dopravou a ťažkými mechanizmami (20 t žeriav)

Investičné stavby pre Vás radi zrealizujeme ako generálny dodávateľ s koordináciou subdodávateľov na kľúč.

Svojim obchodným partnerom poskytujeme služby aj v oblasti opráv energetických strojov, na ktoré sú kladené zvýšené nároky na kvalitu vykonávaných prác. Kvalitný strojný park zabezpečuje vysokú presnosť realizovaných opráv. Stredisko vo svojej činnosti využíva viacero renovačných technológií, ktoré zlacňujú opravy a predlžujú životnosť drahých súčastí. Samozrejmosťou je dynamické vyváženie rotorov strojov.

Realizujeme stavby ako

Plynové kotolne

Výmenníkové stanice

Priemyselné čerpacie stanice

Kompresorové stanice

Energetické a chemické prevádzky

Oceľové konštrukcie

Potrubné systémy

Realizovali sme projekty pre firmy

Duslo a.s.    Slovenské Elektrárne a.s. Bratislava    Slovnaft a.s. Bratislava    U.S. Steel Košice s.r.o.    Vodohospodárska výstavba š. p. Bratislava    Volkswagen Bratislava a.s.    Západoslovenská energetika a.s. Bratislava    Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.    Nafta a.s.    Petroszolg kft. Budapest    Slovenské cukrovary s. r. o.  Sereď    Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.    Holcim a.s.    SLOVALCO a.s.    Slovenská Akadémia Vied     MEROCO a.s.    Enviral a.s.    Železiarne Podbrezová a.s.    Bučina Zvolen a.s.    Bukocel a.s.    Euromilk a.s.    Evonik Fermas s.r.o.    Extrabenz s.r.o.    Fortischem a.s.    Chemosvit Svit a.s.    Martinská teplárenská a.s.    TEKO  Košice    Zvolenská teplárenská a.s.    Poľnonákup, a.s. Galanta    Povodie Bodrogu – Slovenský vodohospodársky podnik š.p.    Saneca Pharmaceuticals a.s.    SHP Harmanec a.s.    SPOOL a.s.    Tatravagónka Poprad a.s.