Montáže a investičná výstavba

Výstavba, montáž a rekonštrukcia investičných celkov – stavieb:

Stupne spracovania projektovej dokumentácie a fázy vyhotovenia diela:

 • Plynové kotolne a kotolne na biomasu
 • Energetické a chemické prevádzky
 • Výmenníkové stanice
 • Vodohospodárske prevádzky
 • Priemyselné čerpacie stanice
 • Oceľové konštrukcie
 • Kompresorové stanice
 • Potrubné systémy
 • Ideový návrh
 • Inžinierska činnosť
 • Projekčné práce
 • Realizácia
 • Odovzdanie do prevádzky
 • Kolaudácia

Servis rotačných strojov

TURBÍNY

 • Parné
 • Vodné
  – chladiace systémy
  – systémy mazania

ČERPACIA TECHNIKA

 • vysokotlaké napájacie čerpadlá kotlov
 • axiálne prečerpávacie čerpadlá
 • čerpadlá pre energetiku, chémiu, vodohospodárstvo
 • hydrostatické piestové čerpadlá

KOMPRESOROVÁ TECHNIKA

 • kompresory piestové
 • kompresory skrutkové (vzduchové a chladiace)
 • turbokompresory
 • dúchadlá

INÉ TOČIVÉ STROJE

 • prevodovky
 • ventilátory (radiálne a axiálne)
 • sušiace bubny
 • dopravné cesty (lineárne a šnekové)
 • vývevy
 • valcové drtiče

Vybavenosť priestorov, mnohoročné skúsenosti a oprávnenia nám umožňujú vydávanie certifikátov a revíznych správ v celom sortimente ponúkaných opráv. Armatúry po opravách sú svojimi technickými vlastnosťami a výstupnou povrchovou úpravou zrovnateľné s novými armatúrami, včítane poskytnutia záruk.

Kvalitou vykonávaných prác, individuálnym prístupom ako i kvalitným záručným a pozáručným servisom vám zabezpečíme komfort pri riadení a prevádzkovaní vašej firmy.

Sortiment opravovaných armatúr

posúvačeDN 80 – 1200, PN 6 – 250
uzatváracie ventilyDN 15 – 300, PN 6 – 250
regulačné ventilyDN 15 – 350, PN 16 – 160
poistné ventilyDN 15 – 150, PN 10 – 250
impulzné poistné ventily DN 40 x 65 – 100 x 150, PN 250
redukčné ventily
• membránovéDN 15 – 200 , PN 16 – 40
• pákovéDN 100/200 – 200/300 , PN 100
spätné klapkyDN 40 – 1200 , PN 6 – 40
kondenzačné hrnce

Taktiež pre Vás radi vykonáme opravy všetkých typov priemyselných armatúr až do tlaku PN 32,5 MPa a svetlosti DN 1200.

Najčastejším sortimentom opravovaných armatúr sú armatúry ručné, s elektropohonom, pneumatické ako i riadené.

Po oprave každú armatúru testujeme individuálne.